tisdag 1 mars 2011

I Borås tidning idag.............

Söker bidrag för hjälp till fisk

Marks kommun kommer att söka
pengar för att återskapa vandringsvägar
för fisk i Viskan med tillflöden.

KINNA. Kommunfullmäktige beslutade att
miljönämnden ska försöka hitta lösningar i samarbete
med berörda aktörer. Till den typen av åtgärder
finns möjlighet att få statliga bidrag, EU-medel
och riktade fiskevårdsfonder. Initiativet
kommer från moderaten Pär-Erik Johansson
som har motionerat i ämnet ett flertal gånger.
I första hand vill han ha åtgärder vid
kraftverksdammarna i kungsfors, Kinnaström
och Rydal. Dokumentet visar att där har funnits
gott om havsvandrande fisk. Reaktionen på
tidigare motioner i ämnet har varit svalt,
men efter gensvaret i senaste
kommunfullmäktige är Pär-Erik Johansson nöjd.
-Vi måste återställa de naturliga vandringsvägarna
även om det kostar mycket pengar. Säger han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar