måndag 12 juli 2010

Nytt försök ikväll på sutare!

Sutare (Tinca tinca) är en art i familjen karpfiskar. Den äter mygglarver, musslor, snäckor och annat som finns i bottenslammet. Sutaren kan bli upp emot 70 centimeter lång. Sutaren har ett tjockt lager slem. Sutaren är väldigt försiktig och ljusskygg och håller sig därför nära botten.
Den är en uppskattad sportfisk för mete (speciellt bottenmete) eftersom den är svår att fånga samt att den bjuder stort motstånd. Sutaren anses av många vara en delikatess, det kommersiella värdet är dock litet. Köttet är fast och fint och har inte mycket ben. Det svenska sportfiskerekordet är 5,460 kilo och innehavs av Rickard Linderot, Svedala Antorpa sjö, Halland 060609.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar